ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:

Γυάλινη φιάλη 500 ml & 5 Liter

Σιδηρόλευκα Δοχεία

Συσκευασίες PET

Τυποποίηση Διάθεση

Λουκίσια Ανθηδώνα

Χαλκίδας

Αγγέλου Αθανάσιος τηλ.

tel.6977266255

22210 96140