Ανθηδώνα, Εύβοιας anthidon@gmail.com
hero image


ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Η βαθιά γνώση για το ελαιόλαδο βρίσκεται στα θεμέλια του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού και έχει μεταλαμπαδευτεί έως σήμερα, δημιουργώντας την πιο υγιεινή διατροφή… τη Μεσογειακή.

 

 
 

Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο ποικιλίας μανάκι 500ml

Το ελαιόλαδο είναι τρόπος και ποιότητα ζωής. Για το λόγο αυτό, έχουμε θέσει υψηλά κριτήρια στην παραγωγή ελαιολάδου, έτσι ώστε να προσφέρουμε τo καλύτερο ποιοτικά ελαιόλαδο συμβάλλοντας στην διάδοση της υγιεινής διατροφής και την αειφόρο ανάπτυξη. Οι συνεχείς χημικές αναλύσεις των ελαιολάδων μας εξασφαλίζουν την ανώτερη ποιότητα των προϊόντων μας καθώς και οι οργανοληπτικές αναλύσεις σφραγίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πρόληψης υγείας του ελαιολάδου. 


ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
 

 
 

Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 250ml

Το ελαιόλαδο είναι τρόπος και ποιότητα ζωής. Για το λόγο αυτό, έχουμε θέσει υψηλά κριτήρια στην παραγωγή ελαιολάδου, έτσι ώστε να προσφέρουμε τo καλύτερο ποιοτικά ελαιόλαδο συμβάλλοντας στην διάδοση της υγιεινής διατροφής και την αειφόρο ανάπτυξη. Οι συνεχείς χημικές αναλύσεις των ελαιολάδων μας εξασφαλίζουν την ανώτερη ποιότητα των προϊόντων μας καθώς και οι οργανοληπτικές αναλύσεις σφραγίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πρόληψης υγείας του ελαιολάδου.


ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
 

 
 

Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 500ml

Το ελαιόλαδο είναι τρόπος και ποιότητα ζωής. Για το λόγο αυτό, έχουμε θέσει υψηλά κριτήρια στην παραγωγή ελαιολάδου, έτσι ώστε να προσφέρουμε τo καλύτερο ποιοτικά ελαιόλαδο συμβάλλοντας στην διάδοση της υγιεινής διατροφής και την αειφόρο ανάπτυξη. Οι συνεχείς χημικές αναλύσεις των ελαιολάδων μας εξασφαλίζουν την ανώτερη ποιότητα των προϊόντων μας καθώς και οι οργανοληπτικές αναλύσεις σφραγίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πρόληψης υγείας του ελαιολάδου.


ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
 

 
 

Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 750ml

Το ελαιόλαδο είναι τρόπος και ποιότητα ζωής. Για το λόγο αυτό, έχουμε θέσει υψηλά κριτήρια στην παραγωγή ελαιολάδου, έτσι ώστε να προσφέρουμε τo καλύτερο ποιοτικά ελαιόλαδο συμβάλλοντας στην διάδοση της υγιεινής διατροφής και την αειφόρο ανάπτυξη. Οι συνεχείς χημικές αναλύσεις των ελαιολάδων μας εξασφαλίζουν την ανώτερη ποιότητα των προϊόντων μας καθώς και οι οργανοληπτικές αναλύσεις σφραγίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πρόληψης υγείας του ελαιολάδου.


ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
 

 
 

Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 1000ml

Το ελαιόλαδο είναι τρόπος και ποιότητα ζωής. Για το λόγο αυτό, έχουμε θέσει υψηλά κριτήρια στην παραγωγή ελαιολάδου, έτσι ώστε να προσφέρουμε τo καλύτερο ποιοτικά ελαιόλαδο συμβάλλοντας στην διάδοση της υγιεινής διατροφής και την αειφόρο ανάπτυξη. Οι συνεχείς χημικές αναλύσεις των ελαιολάδων μας εξασφαλίζουν την ανώτερη ποιότητα των προϊόντων μας καθώς και οι οργανοληπτικές αναλύσεις σφραγίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πρόληψης υγείας του ελαιολάδου.


ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
 

 
 

Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 5L

Το ελαιόλαδο είναι τρόπος και ποιότητα ζωής. Για το λόγο αυτό, έχουμε θέσει υψηλά κριτήρια στην παραγωγή ελαιολάδου, έτσι ώστε να προσφέρουμε τo καλύτερο ποιοτικά ελαιόλαδο συμβάλλοντας στην διάδοση της υγιεινής διατροφής και την αειφόρο ανάπτυξη. Οι συνεχείς χημικές αναλύσεις των ελαιολάδων μας εξασφαλίζουν την ανώτερη ποιότητα των προϊόντων μας καθώς και οι οργανοληπτικές αναλύσεις σφραγίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πρόληψης υγείας του ελαιολάδου.


ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ